บ้านหอมสมุนไพร    

 เชียงใหม่

 

    

Homepage

Where We Are

Thai Herbal Medicine

Thai Traditional Massage

Herbal Steam Baths

Training Courses

Conferences & Seminars

Accommodations

Credentials & Licenses

Christopher Woodman

Calendar & Events

  

หอมปรางค ์
ชาลีกันหา

.. .. .. แผไทย

 

93/2 หมู่ 12  
. ท่าวังตาล
. สารภีี 
.เชียงใหม่
50140
โทรศัพท์ 053-817-356
สายตรง  หอมปรางค์
       
081-885-1429
Fax. 053-817-362

e-mail: baanhom@homprang.com

website:
 www.homprang.com
 

 

Homepage

Where We Are

Thai Herbal Medicine

Thai Traditional Massage

Herbal Steam Baths

Training Courses

Conferences & Seminars

Accommodations

Credentials & Licenses

Christopher Woodman

Calendar & Events


 

หอมปรางค ์
ชาลีกันหา

.. .. .. แผไทย


93/2 หมู่ 12  
. ท่าวังตาล
. สารภีี 
.เชียงใหม่
50140
โทรศัพท์ 053-817-356
สายตรง  หอมปรางค์
       
081-885-1429
Fax. 053-817-362

e-mail: baanhom@homprang.com

website:
 www.homprang.com

Homepage

Where We Are

Thai Herbal Medicine

Thai Traditional Massage

Herbal Steam Baths

Training Courses

Conferences & Seminars

Accommodations

Credentials & Licenses

Christopher Woodman

Calendar & Events

 

 ศูนย์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

     

  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

    
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

.

             ราคาค่าบริการต่อ1ท่าน

                                  นวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ

  นวดเพื่อสุขภาพ 600 บาท
  นวดตัวและอบสมุนไพร 800  บาท
  นวดตัวพร้อมประคบ 900  บาท

                                                                                    

  นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 300 บาท         

                                                                                
                                 
เฉพาะอบสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

  2 ท่าน,ท่านละ 300 บาท
  3 ท่านหรือมากกว่า 3 ท่านละ  200 บาท

                                                                                    
                  ราคาค่าที่พัก    ต่อท่าน  ต่อคืน

                                     พร้อมอาหารเช้า                               พร้อมอาหาร   3  เวลา

  ห้องคู่ราคา 600 บาท ห้องคู่ราคา     900 บาท
  ห้องเดี่ยวราคา 700 บาท  ห้องเดี่ยวราคา 1,000 บาท
  บ้านเป็นหลัง 800 บาท บ้านเป็นหลัง 1,100 บาท

 

                สัมนาหรือทำกิจกรรมเป็นกลุ่ม   ต่อท่าน    ต่อคืน

  พร้อมอาหารเช้า 500 บาท
  พร้อมอาหาร 3 เวลา 800 บาท

                                              อัตรานี้สำหรับ  10-15 ท่าน ไม่รวมค่าบริการรับส่งหรือบริการทั่วไป

 

                 ไม่ค้างคืน

  5  วัน (5-12 ท่าน) 4,000 บาท
  10 วัน (5-12 ท่าน) 7,000 บาท

                                                  

 

                                          

ตารางเรียนบ้านหอม ต่อวันต่อคนค้างคืนพร้อมอาหาร 3 เวลา

                            

 

ค้างคืนต่อวันต่อคน                               ไม่ค้างคืนต่อวันต่อคนพร้อมอาหารกลางวัน

 

ห้องคู่                    2,100 บาท                                         1,400 บาท

ห้องเดี่ยว               2,100 บาท

บ้านส่วนตัว            2,200 บาท

 

1.) 3-12   ตุลาคม 2554  10 วัน นวดไทย

   2.) 13-15 ตุลาคม 2554  3วัน 2 คืนล้างสารพิษ+กระทุ้งพิษไข้+ยกกระชับมดลูก+ทับหม้อเกลือ(เต็ม)

   3.) 27-31 ตุลาคม 2554 ยกกระชับมดลูก+ทับหม้อเกลือ+ประคบเปียก+ประคบแห้ง 5 วัน

   4.) 1-09 พฤศจิกายน 2554  10 วัน นวดไทย

   5.) 10-19 พฤศจิกายน 2554 10 วัน นวดไทย

   6.)  20-29 พฤศจิกายน 2554 10 วัน นวดไทย

   7.)  1-10 ธันวาคม 2554 10 วัน นวดไทย

   8.)  11-18 ธันวาคม 2554 7 วัน เทคนิคการนวด (เต็ม)

   9.)  19-28 ธันวาคม 2554 10 วัน นวดไทย

   10.)  2-16  มกราคม 2555 15 วัน นวดไทย

   11.)  22-31 มกราคม 2555 10 วัน นวดไทย

   12.) 2-11 กุภาพันธ์ 2555 10 วัน นวดไทย                                               

 

       page 1            page 3            page 4            page 5              page 6               page 7             page 8             page 9        page 10       page 11    
         
      Homepage    Where We Are    Thai Herbal     Thai Traditional     Herbal Steam     Training Courses       Conferences     Accommodations       Credentials         Calendar    
                                                               Medicine               Massage                   Baths           & Workshops               Seminars         Room & Board        & Licenses          of  Events